1) Informácie o zhromažďovaní osobných údajov a kontaktné údaje zodpovednej osoby

1.1 Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem. V nasledujúcom texte vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. V tomto kontexte sú osobné údaje všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať.

1.2 Osobou zodpovednou za spracovanie údajov na tejto webovej stránke v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je , nutrica.eu, Rumunsko, e-mail: [email protected] Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

1.3 Táto webová lokalita používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok adresovaných správcovi) šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrovanie TLS. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa reťazca „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

2) Zhromažďovanie údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate našu webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa neregistrujete ani nám inak neposkytujete informácie, zhromažďujeme len údaje, ktoré váš prehliadač prenáša na náš server (tzv. „súbory denníka servera“). Keď navštívite našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli webovú stránku zobraziť:

 • Naša navštívená webová stránka
 • Dátum a čas v čase prístupu
 • Množstvo odoslaných údajov v bajtoch
 • Zdroj/odkaz, z ktorého ste sa dostali na stránku
 • Použitý prehliadač
 • Použitý operačný systém
 • Použitá IP adresa (ak je to vhodné: v anonymizovanej podobe)

Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f DSGVO na základe nášho oprávneného záujmu zlepšiť stabilitu a funkčnosť našej webovej stránky. Údaje sa neposielajú ďalej ani sa nepoužívajú iným spôsobom. Vyhradzujeme si však právo spätne skontrolovať protokolové súbory servera, ak sa vyskytnú konkrétne náznaky nezákonného používania.

3) Cookies

Aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (súbory cookie tretích strán) rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Ak sú súbory cookie nastavené, zhromažďujú a spracúvajú určité informácie o používateľovi, ako sú údaje o prehliadači a polohe a hodnoty IP adries v individuálnom rozsahu. Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie.

Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú aj prostredníctvom jednotlivých nami implementovaných súborov cookie, spracúvanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. b DSGVO buď na účely plnenia zmluvy, alebo podľa článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO na ochranu našich oprávnených záujmov, pokiaľ ide o čo najlepšiu funkčnosť webovej stránky a zákaznícky prívetivý a efektívny dizajn návštevy stránky.

Môžeme spolupracovať s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú robiť naše webové stránky pre vás zaujímavejšie. Na tento účel sa pri návšteve našej webovej stránky na váš pevný disk ukladajú aj súbory cookie od partnerských spoločností (súbory cookie tretích strán). Ak spolupracujeme s vyššie uvedenými reklamnými partnermi, budete o používaní takýchto súborov cookie a rozsahu informácií, ktoré sa v každom prípade zhromažďujú, informovaní jednotlivo a samostatne v rámci nižšie uvedených odsekov.

Upozorňujeme, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijímaní alebo môžete prijatie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spravuje nastavenia súborov cookie. Je to popísané v ponuke nápovedy každého prehliadača, kde je vysvetlené, ako môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Pre príslušné prehliadače ich nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Upozorňujeme, že ak neprijímate súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

4) Kontaktujte nás

Pri kontakte s nami (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu) sa zhromažďujú osobné údaje. Ktoré údaje sa zhromažďujú pri použití kontaktného formulára, je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na kontaktovanie vás a súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania týchto údajov je náš oprávnený záujem reagovať na vašu žiadosť v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. f DSGVO. Ak je cieľom vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 lit. b DSGVO. Vaše údaje budú po spracovaní vašej žiadosti vymazané. Je to tak v prípade, keď okolnosti naznačujú, že daná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov, ktoré by boli v rozpore s tým.

5) Funkcia komentára

V súvislosti s funkciou komentovania na tejto webovej stránke sa okrem vášho komentára na tejto webovej stránke uložia a zverejnia aj informácie o čase vytvorenia komentára a meno komentátora, ktoré ste si zvolili. Okrem toho sa zaznamená a uloží vaša IP adresa. Uloženie IP adresy sa uskutočňuje z bezpečnostných dôvodov a v prípade, že dotknutá osoba porušuje práva tretích strán tým, že uverejňuje komentáre alebo zverejňuje nezákonný obsah. Vašu e-mailovú adresu potrebujeme na to, aby sme vás mohli kontaktovať v prípade, že tretia strana vznesie námietku proti vášmu zverejnenému obsahu ako nezákonnému. Právnym základom na uchovávanie vašich údajov je článok 6 ods. 1 lit. b a f DSGVO. Vyhradzujeme si právo vymazať komentáre, ak ich tretie strany označia za nezákonné.

6) Online marketing a partnerské programy

Prevádzkovatelia stránok sa zúčastňujú na rôznych partnerských programoch. V závislosti od toho, na ktorej stránke vedľajšieho produktu sa nachádzate, sú nastavené odkazy na príslušné partnerské programy a/alebo sú tieto webové stránky vložené. Týmto spôsobom sa nám uhrádzajú náklady na reklamu.

Na sledovanie pôvodu objednávok sa používajú rôzne metódy. Súbory cookie sú nastavené partnerskými programami a integrované s nami, ktoré rozpoznávajú, že ste klikli na partnerský odkaz alebo si pozreli reklamu našich partnerov (post-tracking).

Zúčastňujeme sa na týchto partnerských programoch:

cashinpills.com

nutriprofits.com

adcombo.com

adcell.com

zwinkr.com

Amazon.com

smava.com

leadbit.com

affili.net

awin.com

Penimaster.com

Phallosan.com

Digistore24.com

Ďalšie informácie o používaní údajov príslušných partnerov nájdete na ich webových stránkach.

Ukladanie súborov cookie je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f DSGVO, pretože len pomocou súboru cookie možno sledovať súvisiace poplatky. Ide o oprávnený záujem.

Partnerský program Amazon

Prevádzkovatelia stránok zapojení do partnerského programu Amazon EU. Naše stránky obsahujú reklamy a odkazy na stránky prevádzkované spoločnosťou amazon.de, z ktorých môžeme získať peniaze. Spoločnosť Amazon používa súbory cookie na sledovanie pôvodu objednávok. Spoločnosť Amazon tak môže rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz na našej webovej stránke.

Ukladanie súborov cookie spoločnosťou Amazon je založené na článku 6 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ stránky má oprávnený záujem na tejto službe, pretože dostáva kredit za poplatky za odporúčanie len vtedy, keď sú tieto súbory cookie nastavené.

Ďalšie informácie o používaní vašich údajov spoločnosťou Amazon nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon na adrese https://www.Amazon.de/GP/help/Customer/display.html/Ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Vlastný partnerský program
V súvislosti s prezentáciou produktov na našich webových stránkach prevádzkujeme vlastný partnerský program, v rámci ktorého poskytujeme zainteresovaným prevádzkovateľom tretích strán partnerské odkazy na umiestnenie na ich webových stránkach, ktoré vedú na naše ponuky. Pre partnerský program sa používajú súbory cookie, ktoré sa spravidla nastavujú na partnerskej stránke po kliknutí na príslušný partnerský odkaz a za ktoré v tomto ohľade podľa zákona o ochrane údajov nezodpovedáme. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, aby bolo možné sledovať pôvod transakcií (napr. „predajných ponúk“) vytvorených prostredníctvom takýchto odkazov. Takto môžeme okrem iného rozpoznať, že ste klikli na partnerský odkaz a boli presmerovaní na našu webovú stránku. Tieto informácie sú potrebné na spracovanie platieb medzi nami a partnermi. Pokiaľ informácie obsahujú aj osobné údaje, uvedené spracovanie sa vykonáva na základe nášho oprávneného finančného záujmu na spracovaní platieb provízií podľa článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO.
Ak si želáte zablokovať vyhodnocovanie správania používateľa prostredníctvom súborov cookie, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavovaní súborov cookie a individuálne sa rozhodnúť, či ich chcete prijať alebo vylúčiť prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne.

7) Webové analytické služby

Google (Universal) Analytics
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Služba Google (Universal) Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. v USA.
Táto webová stránka používa službu Google (Universal) Analytics výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré zabezpečuje anonymizáciu IP adresy jej skrátením a vylučuje priamy osobný odkaz. Rozšírenie znamená, že spoločnosť Google vašu IP adresu vopred skráti v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google LLC. v USA a tam sa skráti. Spoločnosť Google bude tieto informácie používať v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu. V tejto súvislosti sa IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google (Universal) Analytics nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.
Služba Google Analytics tiež umožňuje vytvárať štatistiky s výkazmi o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok na základe vyhodnotenia záujmovo orientovanej reklamy a so zahrnutím informácií tretích strán prostredníctvom špeciálnej funkcie, tzv. „demografických charakteristík“. To umožňuje definovať a diferencovať skupiny používateľov webovej stránky na účely optimalizácie marketingových opatrení na cieľovú skupinu. Záznamy údajov zhromaždené prostredníctvom „demografických charakteristík“ však nemožno priradiť ku konkrétnej osobe.
Všetky vyššie opísané spracovania, najmä nastavenie súborov cookie služby Google Analytics na čítanie informácií o používanom koncovom zariadení, sa vykonajú len vtedy, ak ste nám dali súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 lit. a DSGVO, ste s tým výslovne súhlasili. Bez tohto súhlasu sa služba Google Analytics počas vašej návštevy webovej stránky nepoužije.
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete túto službu odvolať, deaktivujte ju v nástroji „Súhlas so súbormi cookie“, ktorý nájdete na webovej stránke. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok na používanie služby Google Analytics, ktorá ju zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám.
Pri prenose údajov z EÚ do USA sa spoločnosť Google odvoláva na tzv. štandardné doložky Európskej komisie o ochrane údajov, ktoré majú zabezpečiť dodržiavanie európskej úrovne ochrany údajov v USA.
Ďalšie informácie o službe Google (Universal) Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

8) Funkcie stránky

– FontAwesome
Táto stránka používa na jednotné zobrazenie písiem tzv. webové písma od spoločnosti „FontAwesome“, ktorá je službou spoločnosti Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA („FontAwesome“). Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma správne zobrazovali.
Na tento účel sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti FontAwesome. To môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti FontAwesome v USA. Týmto spôsobom sa spoločnosť FontAwesome dozvie, že naša webová lokalita bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie fontov FontAwesome je v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.
Viac informácií o fonte FontAwesome nájdete na adrese: https://fontawesome.com/privacy.
– Webové fonty Google
Táto stránka používa na jednotné zobrazenie písma tzv. webové písma, ktoré poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma správne zobrazovali.
Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. To môže viesť aj k prenosu osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA. Týmto spôsobom sa spoločnosť Google dozvie, že na našu webovú lokalitu ste pristupovali prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.
Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

9) Práva dotknutej osoby

9.1 Platné právne predpisy o ochrane údajov vám priznávajú rozsiahle práva dotknutej osoby (práva na informácie a zásah) voči prevádzkovateľovi v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, o ktorých vás informujeme nižšie:

 • Právo na prístup podľa článku 15 DSGVO: Máte právo získať najmä informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, o plánovanej dobe uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, existenciu práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, námietku proti spracovaniu, sťažnosť dozornému orgánu, pôvod vašich údajov, ak sme ich od vás nezískali my, existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne zmysluplné informácie o použitej logike, rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania, ktoré sa vás týka, ako aj vaše právo byť informovaný o tom, aké záruky existujú v súlade s článkom 46 DSGVO v prípade prenosu vašich údajov do tretích krajín;
 • Právo na opravu podľa článku 16 GDPR: Máte právo na bezodkladnú opravu akýchkoľvek nepresných údajov, ktoré sa vás týkajú, a/alebo na doplnenie akýchkoľvek neúplných údajov, ktoré ukladáme;
 • Právo na vymazanie podľa článku 17 DSGVO: Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak sú splnené požiadavky článku 17 ods. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR: Máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa overuje presnosť vašich údajov, ktorú spochybňujete; ak odmietnete vymazanie vašich údajov z dôvodu nezákonného spracúvania údajov a namiesto toho požiadate o obmedzenie spracúvania vašich údajov; ak vaše údaje potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov po tom, čo tieto údaje po dosiahnutí účelu už nepotrebujeme; alebo ak ste podali námietku z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ ešte nebolo rozhodnuté, či prevažujú naše oprávnené dôvody;
 • Právo na informácie podľa článku 19 DSGVO: Ak ste uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania voči prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ je povinný informovať všetkých príjemcov, ktorým boli osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sprístupnené, o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 DSGVO: Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 • Právo odvolať súhlas udelený v súlade s článkom 7 ods. 3 DSGVO: Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade odvolania súhlasu príslušné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ sa ďalšie spracovanie nemôže zakladať na právnom základe pre spracovanie bez súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania;
 • Právo podať sťažnosť podľa článku 77 GDPR: Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy.

9.2 PRÁVO NA NÁMIETKU

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V RÁMCI VYVAŽOVANIA ZÁUJMOV NA ZÁKLADE NÁŠHO PREVAŽUJÚCEHO OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI TOMUTO SPRACÚVANIU S ÚČINNOSŤOU DO BUDÚCNOSTI Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE.
AK UPLATNÍTE SVOJE PRÁVO NA NÁMIETKU, PRESTANEME PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ. VYHRADZUJEME SI VŠAK PRÁVO POKRAČOVAŤ V SPRACÚVANÍ, AK MÔŽEME PREUKÁZAŤ ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY NA SPRACÚVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK JE SPRACÚVANIE URČENÉ NA ÚČELY UPLATNENIA, VÝKONU ALEBO OBHAJOBY PRÁVNYCH NÁROKOV.

AK SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKÉHOTO MARKETINGU. MÔŽETE UPLATNIŤ PRÁVO NA NÁMIETKU, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

AK VYUŽIJETE SVOJE PRÁVO NAMIETAŤ, PRESTANEME SPRACÚVAŤ PRÍSLUŠNÉ ÚDAJE NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU.

10) Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa určuje na základe príslušného právneho základu, účelu spracovania a – ak je to relevantné – dodatočne na základe príslušnej zákonnej lehoty uchovávania (napr. lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva).

Pri spracúvaní osobných údajov na základe výslovného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 lit. DSGVO, tieto údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba svoj súhlas neodvolá.

Ak existujú zákonné lehoty uchovávania údajov, ktoré sa vyžadujú v súvislosti s právnymi úkonmi alebo povinnosťami podobnými právnym úkonom na základe článku 6 ods. 1 lit. b DSGVO, budú tieto údaje po uplynutí doby uchovávania bežne vymazané, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie alebo začatie zmluvy a/alebo nemáme oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu na základe článku 6 ods. 1 lit. f DSGVO sa tieto údaje uchovávajú, kým dotknutá osoba neuplatní svoje právo namietať podľa článku 21 ods. 2 DSGVO sa vykonáva.

Ak nie je v ďalších informáciách v tomto vyhlásení o konkrétnych situáciách spracovania uvedené inak, uložené osobné údaje sa vymažú, keď už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.