Cuprins

  1. Domeniul de aplicare
  2. Obiectul contractului
  3. Încheierea contractului
  4. Remunerare
  5. Întreruperi de performanță
  6. Soluționarea alternativă a litigiilor

1) Domeniul de aplicare

1.1. Prezentele Condiții generale (denumite în continuare „CG”) ale , care operează sub numele de „nutrica.eu” (denumit în continuare „Intermediarul”), se aplică tuturor contractelor de mediere a contractelor (denumite în continuare „Contract principal”), pe care un consumator sau un întreprinzător (denumit în continuare „Client”) le încheie cu Intermediarul prin intermediul site-ului web al Intermediarului. Prin prezenta se contestă includerea termenilor și condițiilor proprii ale clientului, cu excepția cazului în care se convine altfel.

1.2 Un consumator, în sensul prezentelor CGC, este orice persoană fizică care încheie un act juridic în scopuri care nu pot fi atribuite în mod predominant nici activității sale comerciale, nici activității sale profesionale independente. Un întreprinzător, în sensul prezentelor CGC, este o persoană fizică sau juridică sau un parteneriat cu capacitate juridică care, la încheierea unei tranzacții juridice, acționează în exercitarea activității sale comerciale sau profesionale independente.

2) Obiectul contractului

Obiectul contractului dintre client și agentul reglementat în prezentele CGV este intermedierea contractelor încheiate între client și un furnizor terț (denumit în continuare „furnizor”). Conținutul contractului principal rezultă din descrierea articolului sau serviciului respectiv de pe site-ul web al furnizorului respectiv. Obligația de serviciu a intermediarului se limitează la transmiterea clientului la oferta furnizorului respectiv prin intermediul site-ului său web, prin intermediul unui link electronic. Agentul nu devine el însuși parte la contractul principal și nu acceptă nicio declarație de intenție referitoare la contractul principal. În plus, intermediarul nu garantează că între client și furnizor se încheie efectiv un contract. Executarea contractului principal nu este efectuată de către intermediar, ci de către furnizorul respectiv. Prevederile legale în relația dintre client și furnizor, precum și orice condiții contractuale ale furnizorului respectiv care se abat de la acestea se aplică contractului principal.

3) Încheierea contractului

3.1. Agentul pune la dispoziția clientului diverse link-uri sau bannere publicitare pe site-ul său, prin care clientul este redirecționat către ofertele furnizorului respectiv cu un clic de mouse. Furnizarea acestor linkuri sau bannere publicitare reprezintă o ofertă obligatorie a intermediarului de a încheia un contract de intermediere, pe care clientul îl poate accepta făcând clic cu mouse-ul pe respectivul link sau banner publicitar.

3.2. Textul contractului de brokeraj nu este stocat de către broker și nici nu este accesibil clientului după depunerea declarației sale contractuale.

3.3 Pentru încheierea contractului este disponibilă doar limba germană.

4) Remunerarea

Brokerajul contractului principal este gratuit pentru client. Orice costuri suportate de client ca urmare a contractului principal intermediat sunt notificate clientului în oferta furnizorului respectiv și, în cazul încheierii unui contract, sunt decontate direct de către furnizor cu clientul. În acest sens, se aplică dispozițiile legale în relația dintre client și furnizor, precum și orice termeni și condiții contractuale divergente ale furnizorului respectiv.

5) Întreruperi ale serviciilor

5.1. Intermediarul este răspunzător față de client, în conformitate cu reglementările legale, pentru întreruperile de serviciu în legătură cu medierea contractelor în relația dintre intermediar și client.

5.2. Agentul nu este răspunzător pentru întreruperile de servicii din contractul principal dintre client și furnizor. Clientul trebuie să formuleze pretenții pentru întreruperile de servicii din contractul principal direct împotriva furnizorului respectiv.

6) Soluționarea alternativă a litigiilor

6.1 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor pe internet la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Această platformă servește drept punct de contact pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractele de achiziție sau de servicii online care implică un consumator.

6.2. Mediatorul nu este obligat și nici nu dorește să participe la o procedură de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.