1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is , nutrica.eu, Roemenië, e-mail: [email protected] De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of verzoeken aan de controller). TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het sitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de in elk geval verzamelde informatie in de onderstaande paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

5) Commentaarfunctie

In het kader van de commentaarfunctie op deze website worden, naast uw commentaar, ook informatie over het tijdstip van het maken van het commentaar en de door u gekozen naam van de commentator opgeslagen en op deze website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden door een reactie te plaatsen of illegale inhoud plaatst. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u te kunnen opnemen indien een derde partij bezwaar maakt tegen de door u gepubliceerde inhoud omdat deze onwettig zou zijn. De rechtsgrondslag voor de opslag van uw gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b en f DSGVO. Wij behouden ons het recht voor om commentaren te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden bestempeld.

6) Online marketing en partnerprogramma’s

Site-exploitanten nemen deel aan diverse affiliate-programma’s. Afhankelijk van de bijproductpagina waarop u zich bevindt, zijn links naar de respectieve partnerprogramma’s ingesteld en/of zijn deze websites ingebed. Op die manier krijgen wij de reclamekosten vergoed.

Er worden verschillende methoden gebruikt om de oorsprong van bestellingen te traceren. Door de partnerprogramma’s worden cookies geplaatst en bij ons geïntegreerd, die herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt of de reclame van onze partners hebt bekeken (post-tracking).

Wij nemen deel aan de volgende partnerprogramma’s:

cashinpills.com

nutriprofits.com

adcombo.com

adcell.com

zwinkr.com

Amazon.com

smava.com

leadbit.com

affili.net

awin.com

Penimaster.com

Phallosan.com

Digistore24.com

Verdere informatie over het gebruik van de gegevens van de respectieve partners is te vinden op hun websites.

Het opslaan van cookies is in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, omdat alleen met behulp van de cookie de bijbehorende kosten kunnen worden getraceerd. Dit is een rechtmatig belang.

Amazon affiliate programma

Sitebeheerders die deelnemen aan het Amazon EU affiliate programma. Onze pagina’s bevatten advertenties en links naar pagina’s die door amazon.de worden beheerd en waaraan wij geld kunnen verdienen. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te achterhalen. Als gevolg daarvan kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

Het opslaan van cookies door Amazon is gebaseerd op artikel 6 (f) GDPR. De exploitant van de site heeft een rechtmatig belang bij deze dienst, aangezien hij alleen tegoeden voor verwijzingsvergoedingen ontvangt wanneer deze cookies worden geplaatst.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Amazon, kunt u het privacybeleid van Amazon raadplegen op https://www.Amazon.de/GP/help/Customer/display.html/Ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Eigen affiliate programma
In verband met de productpresentaties op onze website hebben wij een eigen affiliate-programma, in het kader waarvan wij aan geïnteresseerde derde exploitanten partnerlinks voor plaatsing op hun websites ter beschikking stellen die naar onze aanbiedingen leiden. Voor het affiliateprogramma worden cookies gebruikt, die in de regel op de partnerpagina na het aanklikken van een overeenkomstige partnerlink worden geplaatst en waarvoor wij volgens de gegevensbeschermingswetgeving in dit verband niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de oorsprong te kunnen traceren van transacties (bv. “sales leads”) die via dergelijke links worden gegenereerd. Zo kunnen wij onder meer herkennen dat u op de partnerlink hebt geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig voor de betalingsafwikkeling tussen ons en de affiliate partners. Voor zover de informatie ook persoonsgegevens bevat, vindt de beschreven verwerking plaats op grond van ons gerechtvaardigd financieel belang bij de verwerking van commissiebetalingen overeenkomstig Art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO.
Indien u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wenst te blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

7) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het te verkorten en een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten. De extensie houdt in dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS worden verzonden en daar worden ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. In dit verband zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google (Universal) Analytics niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met de opname van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde “demografische kenmerken”. Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te differentiëren met het oog op een doelgroepgerichte oriëntatie van marketingmaatregelen. De via de “demografische kenmerken” verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO, heeft u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de “Cookie Consent Tool” op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogeheten standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

8) Functionaliteiten van de site

– FontAwesome
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts van “FontAwesome”, een dienst van Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA (“FontAwesome”), voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van FontAwesome. Dit kan ook leiden tot de overdracht van persoonsgegevens naar de servers van FontAwesome in de VS. Op deze manier wordt FontAwesome zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van FontAwesome fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.
Meer informatie over FontAwesome kunt u vinden op: https://fontawesome.com/privacy.
– Google web lettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres werd geraadpleegd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

9) Rechten van de betrokkene

9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op toegang volgens art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de voorgenomen opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties die overeenkomstig artikel 46 DSGVO bestaan in geval van overdracht van uw gegevens aan derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR: U hebt het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten rectificeren en/of om door ons opgeslagen onvolledige gegevens te laten aanvullen;
 • Recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 DSGVO: U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen indien de vereisten van Art. 17 para. 1 DSGVO. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de GDPR: U hebt het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd; indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens; indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt; of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme gronden prevaleren;
 • Recht op informatie overeenkomstig art. 19 DSGVO: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 7, gegeven toestemming in te trekken. 3 DSGVO: U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

9.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U GEBRUIKMAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

10) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien van toepassing – ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handelsrecht en het belastingrecht).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die vereist zijn in het kader van rechtshandelingen of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met rechtshandelingen op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben om ze te blijven bewaren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21 para. 2 DSGVO wordt uitgeoefend.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.