Tartalomjegyzék

  1. Alkalmazási terület
  2. A szerződés tárgya
  3. A szerződés megkötése
  4. Javadalmazás
  5. A teljesítmény megszakadása
  6. Alternatív vitarendezés

1) Alkalmazási terület

1.1 A “nutrica.eu” néven működő cég (a továbbiakban “Közvetítő”) jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban “ÁSZF”) minden olyan szerződésközvetítői szerződésre (a továbbiakban “Főszerződés”) vonatkoznak, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban “Ügyfél”) a Közvetítővel a Közvetítő weboldalán keresztül köt. A megrendelő saját feltételeinek beépítése ellen ezúton tiltakozunk, kivéve, ha erről másként nem állapodtunk meg.

1.2 A jelen ÁSZF értelmében fogyasztó minden olyan természetes személy, aki olyan céllal köt jogügyletet, amely túlnyomórészt sem kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységének nem tulajdonítható. A jelen ÁSZF értelmében vállalkozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki a jogügylet megkötésekor kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységének gyakorlása során jár el.

2) A szerződés tárgya

A jelen ÁSZF-ben szabályozott, az ügyfél és az ügynök közötti szerződés tárgya az ügyfél és egy harmadik fél szállító (a továbbiakban: szállító) között létrejött szerződések közvetítése. A fővállalkozási szerződés tartalma az adott termék vagy szolgáltatás leírásából következik az adott szolgáltató weboldalán. A közvetítő szolgáltatási kötelezettsége arra korlátozódik, hogy az ügyfelet elektronikus hivatkozással továbbítja az adott szolgáltató weboldalán keresztül az adott szolgáltató ajánlatához. Az ügynök maga nem válik a fővállalkozási szerződés részesévé, és nem fogad el semmilyen, a fővállalkozási szerződésre vonatkozó szándéknyilatkozatot. A közvetítő továbbá nem garantálja, hogy az ügyfél és a szolgáltató között ténylegesen létrejön a szerződés. A fő szerződés teljesítését nem a közvetítő, hanem az adott szolgáltató végzi. A főszerződésre az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolatra vonatkozó jogi rendelkezések, valamint az adott szolgáltató ettől eltérő szerződési feltételei vonatkoznak.

3) A szerződés megkötése

3.1 Az ügynök a weboldalán különböző hirdetési linkeket vagy bannereket biztosít az ügyfél számára, amelyeken keresztül az ügyfél egérkattintással az adott szolgáltató ajánlataihoz jut el. Ezeknek a hirdetési linkeknek vagy bannereknek a rendelkezésre bocsátása a közvetítő által közvetítői szerződés megkötésére vonatkozó kötelező érvényű ajánlatot jelent, amelyet az ügyfél az adott hirdetési linkre vagy bannerre való egérrel történő kattintással fogadhat el.

3.2. A közvetítői szerződés szövegét a közvetítő nem tárolja, és az ügyfél számára a szerződéses nyilatkozat benyújtását követően nem hozzáférhető.

3.3 A szerződéskötés kizárólag német nyelven lehetséges.

4) Javadalmazás

A fővállalkozási szerződés közvetítése az ügyfél számára ingyenes. A közvetített főszerződés következtében az ügyfélnél felmerülő költségeket az ügyfélnek az adott szolgáltató ajánlatában közölni kell, és szerződéskötés esetén a szolgáltató közvetlenül az ügyféllel számol el. Ebben a tekintetben az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolatra vonatkozó törvényi rendelkezések, valamint az adott szolgáltató esetleges eltérő szerződési feltételei alkalmazandók.

5) Szolgáltatási zavarok

5.1. A közvetítő a közvetítő és az ügyfél közötti kapcsolatában a szerződések közvetítésével kapcsolatos szolgáltatási zavarokért a jogszabályi előírások szerint felel az ügyféllel szemben.

5.2 Az ügynök nem felel az ügyfél és a szolgáltató közötti fő szerződésben foglalt szolgáltatási zavarokért. Az ügyfélnek a szolgáltatás megszakadásával kapcsolatos igényeit a fő szerződésben közvetlenül az adott szolgáltatóval szemben kell érvényesítenie.

6) Alternatív vitarendezés

6.1 Az Európai Bizottság az interneten az alábbi linken biztosít platformot az online vitarendezéshez: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ez a platform a fogyasztót érintő online vásárlási vagy szolgáltatási szerződésekből eredő jogviták bíróságon kívüli rendezésének kapcsolattartó pontjaként szolgál.

6.2. A közvetítő nem köteles és nem is hajlandó részt venni a fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.