Sisällysluettelo

  1. Soveltamisala
  2. Sopimuksen kohde
  3. Sopimuksen tekeminen
  4. Palkkaus
  5. Suorituskyvyn häiriöt
  6. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

1) Soveltamisala

1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “yleiset sopimusehdot”), jotka on laatinut , joka toimii nimellä “nutrica.eu” (jäljempänä “välittäjä”), sovelletaan kaikkiin sopimusten välittämistä koskeviin sopimuksiin (jäljempänä “pääsopimus”), jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä “asiakas”) tekee välittäjän kanssa välittäjän verkkosivuston kautta. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen vastustetaan, ellei toisin sovita.

1.2 Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu kuluttaja on luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääasiallisesti liity hänen kaupalliseen tai itsenäiseen ammatilliseen toimintaansa. Näissä yleisissä sopimusehdoissa tarkoitettu yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen henkilöyhtiö, joka oikeustoimen tehdessään toimii kaupallista tai itsenäistä ammattitoimintaa harjoittaessaan.

2) Sopimuksen kohde

Asiakkaan ja välittäjän välisen sopimuksen, jota säännellään näissä yleisissä sopimusehdoissa, kohteena on asiakkaan ja kolmannen osapuolen toimittajan (jäljempänä “toimittaja”) välillä tehtyjen sopimusten välitys. Pääsopimuksen sisältö perustuu kunkin tarjoajan verkkosivustolla olevaan tuotteen tai palvelun kuvaukseen. Välittäjän palveluvelvoite rajoittuu asiakkaan ohjaamiseen kyseisen palveluntarjoajan tarjoukseen sen verkkosivuston kautta sähköisen linkin avulla. Asiamiehestä ei tule itse pääsopimuksen osapuolta eikä hän hyväksy pääsopimusta koskevia tahdonilmaisuja. Välittäjä ei myöskään takaa, että asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä todella tehdään sopimus. Pääsopimuksen täyttämisestä ei vastaa välittäjä vaan kyseinen palveluntarjoaja. Pääsopimukseen sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan välistä suhdetta koskevia oikeudellisia määräyksiä sekä niistä poikkeavia palveluntarjoajan sopimusehtoja.

3) Sopimuksen tekeminen

3.1 Agentti tarjoaa asiakkaalle verkkosivustollaan erilaisia mainoslinkkejä tai bannereita, joiden kautta asiakas siirtyy hiiren klikkauksella kyseisen tarjoajan tarjouksiin. Näiden mainoslinkkien tai bannerien tarjoaminen on välittäjän sitova tarjous välityssopimuksen tekemisestä, jonka asiakas voi hyväksyä klikkaamalla hiirellä kyseistä mainoslinkkiä tai banneria.

3.2 Välitystoimintaa koskevan sopimuksen tekstiä ei tallenneta välittäjän toimesta eikä se ole asiakkaan saatavilla sen jälkeen, kun hän on antanut sopimusilmoituksen.

3.3 Sopimuksen tekeminen on mahdollista ainoastaan saksan kielellä.

4) Palkkaus

Pääsopimuksen välitys on asiakkaalle maksuton. Asiakkaalle välitetystä pääsopimuksesta aiheutuvat kustannukset ilmoitetaan asiakkaalle kyseisen palveluntarjoajan tarjouksessa, ja jos sopimus tehdään, palveluntarjoaja maksaa ne suoraan asiakkaalle. Tältä osin sovelletaan asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen suhteeseen sovellettavia lakisääteisiä määräyksiä sekä kyseisen palveluntarjoajan mahdollisesti poikkeavia sopimusehtoja.

5) Palveluhäiriöt

5.1 Välittäjä vastaa asiakkaalle lain säännösten mukaisesti palveluhäiriöistä, jotka liittyvät sopimusten välittämiseen välittäjän ja asiakkaan välisessä suhteessa.

5.2 Asiamies ei ole vastuussa asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen pääsopimuksen mukaisista palveluhäiriöistä. Asiakkaan on esitettävä palveluhäiriöitä koskevat vaatimukset pääsopimuksen mukaisesti suoraan kyseistä palveluntarjoajaa vastaan.

6) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

6.1 EU:n komissio tarjoaa internetissä foorumin verkkovälitteistä riidanratkaisua varten seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta kuluttajan kanssa tehdyistä verkko-osto- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolella.

6.2 Sovittelija ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovittelulautakunnassa.